Polityka prywatności

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są dla Ciebie prywatność i bezpieczeństwo. Szczególnie podczas korzystania z naszej witryny. Dlatego też zamieszczamy poniżej istotne informacje o prawach, które Ci przysługują. Danych, które gromadzimy oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Informacje ogólne na temat polityki prywatności
 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez OutdoorPro Bartosz Mocek (zwana dalej „Administratorem). Administrator danych chroni dane osobowe, które zbiera przez stronę witryny internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności. A w razie wątpliwości wysłania wiadomości e-mail na adres sklep@outdoorpro.pl lub kontaktu telefonicznego pod numerem 661 990 209. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bartosz Mocek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OutdoorPro Bartosz Mocek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 899-115-68-29, REGON: 021693053.

Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez witrynę internetową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Czym są dane osobowe
 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. W szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy. Jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo Twoich danych
 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. A także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
 

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

  • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
  • rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),
  • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,
  • nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
  • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
  • nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
  • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo). 
 
Podstawy przetwarzania danych osobowych
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej. 
 
Cele przetwarzania
 

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach: wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. 

Zakres przetwarzania danych
 

Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

  • Dla celu związanego z wykonaniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej („Skontaktuj się z nami„). Lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w. Zakres przetwarzanych danych to: imię, adres poczty elektronicznej.
  • Dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, adres poczty elektronicznej.
 
Podanie danych
 

W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.

Okres przechowywania danych
 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

  • Dla celu związanego z wykonaniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  • Dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny. (Podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata). 
 
Odbiorcy Twoich danych
 

Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie witryny internetowej. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia witryny internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.

Twoje prawa
 

W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe przysługują Ci następujące prawa:

  • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych. Ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych. Wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@outdoorpro.pl

Pliki Cookies
 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych. Wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę internetową. Np. na dysku twardym komputera, laptopa – w zależności, z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą witrynę.

Podczas wizyty na naszej stronie Internetowej, Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach: zapamiętywania danych z wypełnionego formularza „Skontaktuj się z nami„. Dostosowania zawartości strony do Twoich indywidualnych preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron witryny.
Pliki cookies wykorzystywane w naszej witrynie nie są szkodliwe ani dla Ciebie. Ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Ciebie. Dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej. Jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z naszej witryny. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz. W dziale pomoc.

Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień w popularnych przeglądarkach internetowych, w zakresie stosowania plików cookies:

tripadvisor flickr americanexpress bandcamp basecamp behance bigcartel bitbucket blogger codepen compropago digg dribbble dropbox ello etsy eventbrite evernote facebook feedly github gitlab goodreads googleplus instagram kickstarter lastfm line linkedin mailchimp mastercard medium meetup messenger mixcloud paypal periscope pinterest quora reddit rss runkeeper shopify signal sinaweibo skype slack snapchat soundcloud sourceforge spotify stackoverflow stripe stumbleupon trello tumblr twitch twitter uber vimeo vine visa vsco wechat whatsapp wheniwork wordpress xero xing yelp youtube zerply zillow px aboutme airbnb amazon pencil envelope bubble magnifier cross menu arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right envelope-o caret-down caret-up caret-left caret-right